2019-02-18 06:58Pressmeddelande

Många väljer cykeln - stor brist på cykelreparatörer

Cykelreparatör lagar cykel.Cykelreparatör lagar cykel.

Det säljs cyklar som aldrig förr och cykelbranschen har stort behov av cykelreparatörer. Nu startar Eductus på uppdrag av Arbetsförmedlingen en ny arbetsmarknadsutbildning till cykelreparatör/-mekaniker i Malmö.

Snart drar cykelsäsongen igång på allvar. De senaste åren har cykling ökat explosionsartat. Ett ökat cykelpendlande i städerna och en pågående elcykelboom är några faktorer som banat väg för ett samhälle där cykling blir ett självklart transportmedel. Dessutom erbjuder alltfler kommuner lånecyklar vilket också innebär att behovet av service och underhåll ökar. Detta har resulterat i ett skriande behov av cykelreparatörer.  

- Det råder stor brist på cykelreparatörer i Sverige. Branschen har länge efterfrågat en modern utbildning till cykelreparatör. I många fall kan cykelverkstäder inte att hitta utbildad personal vilket gjort att de har svårt att hänga med i branschens snabba utveckling, säger Sophie Hansson, ansvarig för utbildningen till cykelreparatör/-mekaniker hos Eductus.

Branschorganisationerna har under flera år kämpat för att få till stånd en formaliserad utbildning inom området. Nu har Arbetsförmedlingen plockat upp tråden. I mars 2019 kommer Eductus, på uppdrag av Arbetsförmedlingen, att starta en utbildning till cykelreparatör/-mekaniker i Malmö.

- Malmö är en av Sveriges främsta cykelstäder. Behovet av service och reparationer är stort, så för deltagarna väntar en god arbetsmarknad, säger Sophie Hansson.  

Utbildningen riktar sig till den som är arbetssökande och vill skaffa sig en yrkesutbildning inom cykelreparation och underhåll. Starten sker i mars 2019. Den teoretiska undervisningen bedrivs hos Eductus, varvat med praktik på företag. Praktikdelen utgör minst 20% av utbildningen.

KORTA FAKTA

  • Utbildningen till cykelreparatör/-mekaniker löper på 16 veckor varav ca 4 veckor är arbetsplatsförlagt lärande.
  • Utbildningen är en arbetsmarknadsutbildning och bedrivs på uppdrag av Arbetsförmedlingen.
  • Den årliga försäljningen av cyklar ligger på 532 800 cyklar i Sverige. Källa: Svensk cykling
  • En genomsnittlig dag cyklar cirka 800 000 personer, i genomsnitt cirka 7 kilometer var, fördelat på 2,2 resor. Källa: Trafikverket
  • Sifo-undersökning visar att Malmö kommit längst som cykelstad. 62 procent av de boende i Malmöområdet cyklar varje vecka. Därefter kommer Stockholm med 45 procent som cyklar varje vecka och Göteborg med 43 procent. Källa: Svensk Cyklings Cykeltrendrapport 2016
  • Läs mer om utbildningen här:
    https://eductus.se/vara-utbildningar/cykelreparator-yrkesutbildning/malmo

Vill du veta mer?

Sophie Hansson, utbildningsansvarig för cykelreparatör/-mekaniker
T: 0702-89 00 14
E: sophie.hansson@eductus.se


Om Eductus

Sedan starten 1991 har vi utvecklats till ett av Sveriges största företag inom vuxenutbildning. Vi erbjuder målinriktade utbildningar som leder till jobb. Det är så vi bidrar till ett bättre Sverige. Vi är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag.

Kontaktpersoner

Lisa Moll Börjesson
Marknadschef
Lisa Moll Börjesson