2019-05-13 06:45Pressmeddelande

Eductus får kvalitetsstämpel

Eductus har blivit auktoriserat utbildningsföretagEductus har blivit auktoriserat utbildningsföretag

Eductus är kvalitetssäkrat, enligt branschorganisationen Utbildningsföretagen som beslutat om auktorisation.

- Detta är ett stort och viktigt steg för oss. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som visar att vi ständigt arbetar för att utveckla och leverera en kvalitativ utbildning som möter våra kunder och elevers behov, säger Charlotte Staaf tf Verksamhetschef Eductus.

För att bli auktoriserat utbildningsföretag har Eductus granskats av en auktorisationsnämnd. I kvalitetskriterierna ingår bland annat systematiskt kvalitetsarbete, metodutveckling, relevans i utbildningarnas innehåll samt att företaget är en god arbetsgivare. Auktoriserade företag genomgår årligen en granskning och de som inte uppfyller villkoren utesluts.

- Det känns jättebra att vi som Sveriges största utbildningsföretag är med och bidrar till en seriös och kvalitetssäkrad utbildningsbransch. Det skapar trygghet för kunderna som köper våra utbildningar och borgar för att våra elever och deltagare får den goda utbildning de har rätt till, säger Christer Hammar chef för AcadeMedia vuxenutbildning.

Om Utbildningsföretagen
Utbildnings­företagen grundades 1996 och är landets största bransch­organisation för privata aktörer inom vuxen­utbildningen. Ingår i Almega – som en bransch inom Almega Tjänste­förbunden – och är därmed en del av Svenskt Näringsliv. Läs mer >>


Om Eductus

Sedan starten 1991 har vi utvecklats till ett av Sveriges största företag inom vuxenutbildning. Vi erbjuder målinriktade utbildningar som leder till jobb. Det är så vi bidrar till ett bättre Sverige. Vi är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag.

Kontaktpersoner

Lisa Moll Börjesson
Marknadschef
Lisa Moll Börjesson